Rizik? Ispis

Rizik je kalkurirana prognoza mogu?e štete odnosno u negativnom slu?aju gubitka ili opasnosti. Biti pod rizikom zna?i biti subjekt štete nekog procesa ili aktivnosti. Stupanj rizika je funkcija vjerojatnosti i opasnosti od štete. S obzirom na brojnost na?ina na koje se ljudima može naškoditi, ve?ina je cijelo vrijeme pod odre?enim stupnjem rizika.

Osim ljudima, pojam rizik može zna?iti i mogu?nost da naškodi imovinu, životinje, prirodno okruženje (rizik od trajnih posljedica zagrijavanja zemlje).