NESRETNI SLU?AJ? Ispis

NESRETNI SLU?AJ – Svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisan doga?aj koji, djeluju?i uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomi?ni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili ošte?enje zdravlja koje zahtijeva lije?ni?ku pomo?. Definicija nesretnog slu?aja sastavni je dio uvjeta za Osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja.